noc   Ε.Κ.Π.Α.

Αρχική Σελίδα -> Διάρθρωση - Δομή

Εισαγωγή

Η ανάπτυξη του δικτύου ΑΘΗΝΑ την τελευταία δεκαετία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει δημιουργήσει μια εκτεταμένη και τεχνολογικά προηγμένη δικτυακή υποδομή, τόσο για την τηλεφωνία όσο και για το δίκτυο δεδομένων. Η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία και διαχείριση ενός τέτοιου δικτύου, σε συνδυασμό με την ταχύτατα αναπτυσσόμενη ολοκλήρωση και ενοποίηση των υπηρεσιών φωνής και δεδομένων, οδήγησε στη δημιουργία του Κέντρου ΛΕΙτουργίας και Διαχείρισης ΔΙκτύου (εν συντομία Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) που έχει ως κύριο σκοπό τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας δικτυακών υπηρεσιών για το σύνολο των μελών του Ιδρύματος.

Το Κ.ΛΕΙ.ΔΙ αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου τηλεματικής του Ε.Κ.Π.Α., το οποίο περιλαμβάνει την ενιαία δομημένη καλωδιακή υποδομή, τον ενεργό εξοπλισμό και τις υπηρεσίες, του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων.

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητές του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ περιλαμβάνουν τα εξής:

Οργανωτική Δομή

Την εποπτεία του Κέντρου έχει τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Αντιπρύτανη Στρατηγικού Σχεδιασμού Έργων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος και προεδρεύει, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον Τεχνικό Υπεύθυνο. Η επιτροπή συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. και ο πρόεδρος της επιτροπής αναλαμβάνει την περαιτέρω προώθησή τους στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.

Το Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. συγκροτείται από επτά ομάδες εργασίας (Δικτύου Δεδομένων, Τηλεφωνικού Δικτύου, Τεχνικής Υποστήριξης, Βασικών Υπηρεσιών, Προηγμένων Υπηρεσιών & Τηλεκπαδευσης, Υποστήριξης Χρηστών, Έργων) και τη Γραμματεία οι οποίες είναι υπό την καθοδήγηση του Τεχνικού Υπευθύνου και τη γενικότερη εποπτεία και επίβλεψη του Επιστημονικού Υπευθύνου.

Οι ομάδες καλύπτουν τις πάγιες λειτουργίες του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ., ενώ για τον σχεδιασμό επεκτάσεων, αναβαθμίσεων, νέων υπηρεσιών μπορούν να συγκροτούνται έκτακτες ομάδες εργασίας από τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ..

 

Οργανόγραμμα Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.

 

 

Αναλυτικά οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες έχουν ως εξής:

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι μέλος ΔΕΠ του Ιδρύματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο του Κέντρου και έχει την επιστημονική εποπτεία του Κέντρου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, καθώς και την επιστημονική υπευθυνότητα των σχετικών έργων έρευνας και ανάπτυξης. Εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος επί θεμάτων χάραξης πολιτικής του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. και παροχής νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ..

 

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος συντονίζει τις δραστηριότητες του Κέντρου, επιβλέπει τις μελέτες επεκτάσεων και αναβαθμίσεων, αναθέτει αρμοδιότητες στο προσωπικό του Κέντρου και σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος επί θεμάτων παροχής νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών.

 

Η Ομάδα Δικτύου Δεδομένων είναι υπεύθυνη για την απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του δικτύου δεδομένων του Ε.Κ.Π.Α., την επίβλεψη των εργασιών στα πλαίσια υλοποίησης και συντήρησης των υπηρεσιών του δικτύου δεδομένων, την παρακολούθηση απόδοσης και επάρκειας του εξοπλισμού καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση πιθανών επεκτάσεων και αναβαθμίσεων του Δικτύου Δεδομένων.

 

Η Ομάδα Τηλεφωνικού Δικτύου είναι υπεύθυνη για την απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του τηλεφωνικού δικτύου του Ε.Κ.Π.Α., τη διαχείριση των τηλεφωνικών κέντρων καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του τηλεφωνικού δικτύου.

 

Η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης είναι υπεύθυνη για την καλή λειτουργία της καλωδιακής υποδομής του δικτύου, τη σύνδεση, τη μεταφορά, τον έλεγχο πριζών καθώς και για το σχεδιασμό των επεκτάσεων της καλωδιακής υποδομής. Επίσης στις αρμοδιότητες της ομάδας περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και η επίλυση απλών προβλημάτων του δικτυακού εξοπλισμού.

 

Η Ομάδα Βασικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση των βασικών υπηρεσιών του δικτύου δεδομένων όπως, e-mail, DNS, Dial-up, Web, FTP, Proxy, Mailing Lists, NEWS, LDAP, Υπηρεσία Καταλόγου κλπ.

 

Η Ομάδα Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών & Τηλεκπαίδευσης είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, εγκατάσταση λειτουργία και διαχείριση των προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και της τηλεκπαίδευσης, όπως, Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Βίντεο κατά απαίτηση, Τηλεδιάσκεψη, Διαχείριση Ιατρικών Εικόνων κλπ.

 

Η Ομάδα Υποστήριξης Χρηστών είναι υπεύθυνη για την καθημερινή υποστήριξη και εξυπηρέτηση των χρηστών σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του δικτύου και των παρεχόμενων δικτυακών υπηρεσιών.

 

Η Γραμματεία αναλαμβάνει τη γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη του Κέντρου καθώς και την οργάνωση δράσεων προβολής και ενημέρωσης.

 

Η Ομάδα Έργων είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία την υποβολή προτάσεων, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της εκτέλεση τους.

 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ

Το Κ.ΛΕΙ.ΔI στεγάζεται στην Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων σε δικό του κτίριο δίπλα στο κτίριο του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και επιπλέον διαχειρίζεται χώρους σε όλα τα κτίρια του Ιδρύματος (Γουδί, Δάφνη, Κέντρο Αθήνας) στους οποίους στεγάζεται ο παθητικός εξοπλισμός (καλωδίωση χαλκού και οπτικών ινών) και ο ενεργός εξοπλισμός (switches, hubs, routers) του δικτύου του Ε.Κ.Π.Α.

 

 

logo